Деталі

ФЕМЕНКЕМП

Невидимі

Деталі
Деталі

ЕКОНОМІЧНІ МОЖЛИВОСТІ
ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД КОНФЛІКТУ

Деталі

СЕСТРИНСЬКА ТОЛОКА

Деталі

SISTERS` STRAW

ВІННИЦЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНФОРМАЦІЙНО – ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ЦЕНТР «ВІСЬ»

ЄДНАЄМО НЕБАЙДУЖИХ

«ВІСЬ» є добровільним неприбутковим громадським об’єднанням, яке сприяє захисту прав та забезпеченню рівних прав і можливостей людей в усіх сферах суспільного життя. Заснована у 2010 році. ГО «ВІСЬ» має членство в Коаліції з протидії дискримінації в Україні. Організація має членство в Українській національній платформі Форуму громадянського суспільства Східного партнерства

Завдання та напрямки діяльності Організації

Завдання 1 – Сприяння забезпеченню ґендерної рівності у всіх сферах суспільного життя та підтримка жіночого лідерства

Напрямки діяльності:
 • сприяння впровадженню ґендерних підходів у практику діяльності державних та недержавних інституцій;
 • сприяння просуванню жінок до прийняття рішень на всіх рівнях;
 • сприяння подоланню ґендерної дискримінації на ринку праці;
 • популяризація та поширення інформації щодо питань забезпечення гендерної рівності серед різних цільових груп.

Завдання 2 - Протидія насильству щодо жінок та домашньому  насильству

Напрямки діяльності:
 • Захист прав жінок, потерпілих від насильства, та надання їм якісних комплексних  послуг;
 • сприяння розширенню необхідних державних якісних (відповідних міжнародним стандартам) послуг для потерпілих;
 • сприяння покращенню захисту прав потерпілих та доступу до правосуддя;
 • сприяння застосуванню міжнародних норм прав людини у національній судовій практиці по насильству в сім’ї та інших форм насильства щодо жінок;
 • проведення інформаційних превентивних заходів  з попередження насильства щодо жінок, дітей та молоді;
 • Сприяння підвищенню обізнаності з проблем домашнього насильства та насильства щодо жінок серед різних цільових груп.

Завдання 3 - Сприяння у працевлаштуванні та підприємницькій діяльності осіб, що опинилися в складних життєвих  обставинах.

Напрямки діяльності:
 • захист прав осіб, потерпілих на ринку праці, та надання їм комплексних якісних послуг;
 • сприяння та наданню соціальних послуг,  підтримки та забезпечення робочими місцями осіб, що опинилися в складних життєвих обставинах;
 • сприяння обізнаності з питань працевлаштування  та започаткування власної   справи  для осіб, що опинилися в складних життєвих обставинах;
 • проведення інформаційних заходів з питань соціальної та трудової реабілітації, працевлаштування та підприємницької діяльності для осіб, що опинилися в складних життєвих обставинах;
 • сприяння залучення осіб, що опинилися в складних життєвих обставинах до трудової реабілітації, підприємницької діяльності та започаткування власної справи;
 • сприяння у працевлаштуванні та соціальний супровід працевлаштованих осіб, що опинилися в складних життєвих обставинах;
 • консультування та супровід здійснення  підприємницької діяльності осіб, що опинилися в складних життєвих обставинах та започаткували власну справу.

Завдання 4 - Підтримка організацій громадянського суспільства (ОГС).

Напрямки діяльності:
 • навчання та сприяння впровадженню в практику діяльності ґендерних підходів та просування прав людини  у діяльності організацій громадянського суспільства;
 • підтримка та сприяння розвитку громадських організацій  та ініціативних груп;
 • проведення інформаційних заходів з питань розвитку організацій громадянського суспільства;
 • сприяння обізнаності з питань організаційного та програмного розвитку організацій громадянського суспільства;
 • сприяння розвитку організацій громадянського суспільства  через програми грантів/безповоротної фінансової допомоги.

Завдання 5 – Інформаційна та просвітницька діяльність у сфері прав людини та протидії дискримінації

Напрямки діяльності:
 • просвітництво у сфері прав людини та протидії дискримінації для різних цільових груп протягом життя;
 • проведення інформаційних заходів з питань прав людини та протидії дискримінації для різних цільових груп.

Завдання 6  - Сприяння забезпеченню реальної  рівності людей  у всіх сферах суспільного життя та протидія дискримінації

Напрямки діяльності:
 • виявлення фактів дискримінації та сприяння ефективному захисту осіб та/або груп осіб, які постраждали від дискримінації ;
 • виховання і пропаганда серед різних цільових груп  поваги до осіб незалежно від їх певних ознак, поширення просвітницької діяльності у цій сфері.

Завдання 7 – Розвиток волонтерства , підвищення рівня визнання волонтерського руху

Напрямки діяльності:
 • навчання представників/ць  різних цільових груп , організацій волонтерському менеджменту;
 • створення та підтримка волонтерських груп;
 • обмін інформацією із зацікавленими сторонами щодо розвитку волонтерства в Україні.

Цей сайт було створено в рамках Проекту USAID “Економічні можливості постраждалим від конфлікту”, що впроваджується Українським жіночим фондом за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Відповідальність за зміст інформації несе ГО “Інформаційно – просвітницький центр “ВІСЬ”. Інформація, що представлена на сайті, не завжди відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду Сполучених Штатів Америки.

ЗА ЧАС ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО – ПРОСВІТНИЦЬКОГО ЦЕНТРУ

«ВІСЬ»

Проектів

Працюємо років