Громадська організація ІНФОРМАЦІЙНО – ПРОСВІТНИЦЬКий ЦЕНТР «ВІСЬ»

Інформаційно – просвітницький центр «ВІСЬ» створена, як громадська організація 23 жовтня 2010, зареєстрована 3 листопада 2010 року.
Мета створення та діяльності організації є захист прав та забезпечення рівних прав і можливостей людей в усіх сферах суспільного життя.

ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ:

Сприяння забезпеченню ґендерної рівності у всіх сферах суспільного життя та підтримка жіночого лідерства;
• Підтримка дівчат;
• Підтримка організацій громадянського суспільства;
• Навчання та сприяння впровадженню в практику діяльності ґендерних підходів та просування прав людини у діяльності організацій громадянського суспільства;
• Інформаційна та просвітницька діяльність у сфері прав людини та протидії дискримінації;
• Розвиток волонтерства, підвищення рівня визнання волонтерського руху;
• Сприяння підвищенню обізнаності з проблем домашнього насильства та насильства щодо жінок серед різних цільових груп;
• Виявлення фактів дискримінації та сприяння ефективному захисту осіб та/або груп осіб, які постраждали від дискримінації;
• Сприяння у працевлаштуванні та підприємницькій діяльності осіб, що опинилися в складних життєвих обставинах.