Мета: підсумувати та проаналізувати досвід та напрацювання минулого етапу проекту, спираючись на досягнення, зміцнити ініціативні групи, сприяючи співпраці ВПО з приймаючими громадами, а також місцевою владою та підтримати створення організацій тих ініціативних груп ВПО, які готові до інституціоналізації.

Завдання:

1) зміцнити потенціал та мотивацію вимушених переселенців, як агентів змін у власному житті та житті своїх громад;

2) покращити діалог між внутрішньо-переміщеними особами та приймаючою громадою, підтримувати їх ініціативи у вирішеннях проблем громади;

3) Сприяти співпраці між вимушеними та переселенцями та приймаючою громадою, з одного боку, та місцевими органами влади з іншого боку. Завершити модальність такої співпраці, розробкою політик та процедур, за якими три сторони можуть взаємодіяти з точки зору розвитку громади.

У кожній області партнерська організація позиціонує себе освітнім хабом, виконує роль осередка роботи з ВПО, де вони можуть отримати консультаційну та інформаційну підтримку впродовж реалізації проекту.

Цільова аудиторія: ініціативні групи жінок ВПО та організації ВПО, представники приймаючих громад та місцева влада приймаючих громад.

Донор: Фонд Чарльза Стюарта Мотта

Термін імплементації: 1 червня 2018 – 31 травня 2019 (Лютий 2016 – травень 2019).

Географічне охоплення: Харківська, Херсонська, Дніпропетровська, Вінницька, Сумська та Кіровоградська області.